Xem nhiều

Tự ý bỏ nhiều nội dung họp ĐHCĐ, 3 lãnh đạo của Bánh kẹo Hải Hà bị phạt nặng

08/01/2018 15:21

VNFinance Ngày 04/01/2018 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành các Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Hồng Thanh, ông Nguyễn Việt Hà và bà Nguyễn Thị Kim Hoa do có hành vi vi phạm hành chính không tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ về quản trị công ty.

Trước đó, ngày 05/6/2017, Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đã gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kèm theo Chương trình đại hội (bao gồm cả nội dung bầu Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022). 

Tuy nhiên, tại cuộc họp ngày 14/6/2017, các Thành viên HĐQT Công ty, bao gồm: ông Trần Hồng Thanh - Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Việt Hà - Thành viên HĐQT, bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đã có hành vi không tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ về quản trị công ty vì đã quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp, bỏ nội dung bầu HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Theo những căn cứ trên, UBCKNN ra quyết định xử phạt và áp dụng hình thức phạt tiền 60.000.000 đồng đối với mỗi cá nhân nêu trên theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm b Khoản 3 Điều 11Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, tính đến ngày 30/9/2017, tổng tài sản của Công ty đạt 466,6 tỷ đồng, giảm 7,66% so với đầu năm. Lũy kế đến cuối quý III/2017, doanh thu của Hải Hà đạt 591, 4 tỷ đồng, tăng 3,43 tỷ đồng so với cùng kỳ, LNTT đạt 20,6 tỷ đồng, LNST đạt 16,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 19,97% và 20,41% so với cùng kỳ năm 2016.

Hương Nguyên

Theo Báo Thời Đại

 

;

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/1

Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 8/1 của các công ty chứng khoán.

Mới nhất
Xem nhiều nhất
Scroll