Xem nhiều

Bộ Tài chính đốc thúc Sabeco trả khoản nợ 2.500 tỷ đồng

10/04/2018 06:13

VNFinance Liên quan đến khoản nợ 2.500 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước của Sabeco, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Công Thương, để đốc thúc thanh toán.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại Sabeco có ý kiến với doanh nghiệp kịp thời chấn chỉnh các sai phạm mà Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra. Đồng thời, khẩn trương nộp vào ngân sách các khoản mà Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra.

Bộ Tài chính đang đốc thúc Sabeco trả khoản nợ 2.500 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. 


Thời hạn mà Bộ Tài chính yêu cầu báo cáo kết quả về Cục Tài chính doanh nghiệp thuộc bộ này là trước ngày 30/4.

Theo Bộ Tài chính, Luật Kiểm toán 2015 đã quy định, Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước sau khi phát hành và công khai có giá trị bắt buộc phải thực hiện đối với đơn vị được kiểm toán, về sai phạm trong việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước cũng là cơ sở để Chính phủ, cơ quan quản lý, cơ quan khác của Nhà nước sử dụng trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Như thông tin trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị công ty này nộp ngân sách khoản lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước là gần 2.500 tỷ đồng. Kiểm toán Nhà nước khu vực IV - đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khẳng định Bộ Công Thương và Sabeco đã không thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm theo Nghị định 99/2012, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước trước thời điểm thoái vốn ngày 27/12/2017.

Mới đây, theo công văn phản hồi của Sabeco, doanh nghiệp không đồng tình với kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Về khoản lợi nhuận 2.495 tỷ đồng Kiểm toán Nhà nước kiến nghị phải nộp về ngân sách, Sabeco cho rằng không hợp lý. Doanh nghiệp giải thích Nhà nước đã thực hiện thoái vốn 53,59% cho cổ đông lớn nhất, là Thai Bev mà đại diện là Công ty TNHH Vietnam Beverage, với giá trị gần 5 tỷ USD ngày 18/12/2017. Vì vậy, tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại Sabeco tại thời điểm 28/12/2017 chỉ còn hơn 36%.

“Do vậy việc phân chia hết lợi nhuận đến ngày 31/12/2016 cho cổ đông Nhà nước với tỷ lệ 89,5% theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước thì doanh nghiệp không có cơ sở để thực hiện ngay, mà phải chốt danh sách cổ đông theo quy định luật pháp hiện hành.

Việc yêu cầu Sabeco phải nộp ngân sách 2.495 tỷ đồng là chưa phù hợp với Luật Doanh nghiệp và điều lệ của Sabeco, cũng như các văn bản pháp luật khác”, Sabeco nêu quan điểm dựa trên Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Lý giải rõ hơn, doanh nghiệp bia nói việc phân phối lợi nhuận thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty. Sabeco muốn phân phối lợi nhuận phải chốt danh sách cổ đông và thời gian trả cổ tức. Sau khi chốt danh sách thì triệu tập đại hội đồng hoặc xin ý kiến bằng văn bản về thời gian chia và tỷ lệ chia cổ tức. Cuối cùng mới ban hành nghị quyết về cổ tức và thời gian chi trả.

“Sabeco chưa chốt danh sách cổ đông nên chưa xác định được số lượng cổ đông, mức chia cổ tức, tỷ lệ các cổ đông để xin ý kiến và làm thủ tục chi trả”, văn bản do ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT Sabeco, ký nêu rõ.

 

Theo Bình Nguyên/Zing;

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Mới nhất
Xem nhiều nhất
Scroll