Xem nhiều

Kiểm toán EY cho biết HAGL có thể lỗ thêm 491 tỷ đồng nếu điều chỉnh hạch toán theo Nghị định 20

30/08/2019 14:10

VNFinance Theo báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán, thì 6 tháng đầu năm Tập đoàn lỗ sau thuế hơn 706 tỷ đồng. Nếu điều chỉnh theo ý kiến của kiểm toán thì Tập đoàn sẽ lỗ sau thuế tới 1.197 tỷ đồng nâng tổng số lỗ lũy kế tại ngày 30/6 lên 1.219 tỷ đồng.

Dư nợ tồn đọng gần 2.549 tỷ đồng không xác định được khả năng thu hồi

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – Mã: HAG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 và giải trình kèm theo.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young (EY) Việt Nam đưa ra loạt ra kết luận ngoại trừ.

Kiểm toán EY cho biết tại ngày 30/6 Tập đoàn đã ghi nhận các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn đọng với tổng giá trị 8.527 tỷ đồng.

Dựa trên các thông tin hiện có EY không thể thu thập đẩy đủ bằng chứng thích hợp để xác định khả năng thu hồi số dư nợ tồn động vào ngày 30/6 là gần 2.549 tỷ đồng. Theo đó EY không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các khoản mục nói trên hay không và các ảnh hưởng nếu có đến báo cáo hợp nhất.

Khoản phải thu từ nhóm nợ tồn đọng có số dư lớn (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 đã kiểm toán)

HAGL cho biết nguyên nhân dẫn đến các khoản dư nợ tồn đọng lớn là do các các bên liên quan này đang vận hành nhiều dự án kinh doanh như: bất động sản, trồng trọt, chăn nuôi với khối tài sản đa dạng trong đó nhiều dự án đang trong giai đoạn đầu tư nên chưa tạo ra lợi nhuận và dòng tiền thặng dư, rất khó khăn cho việc xác định giá trị tài sản và dòng tiền trả nợ cho Tập đoàn.

Phía Tập đoàn khẳng định rằng khi các dự án kinh doanh đi vào vận hành và có lợi nhuận thì việc đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ phải thu sẽ trở nên dễ dàng hơn và kiểm toán sẽ có đủ thông tin để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn bộ.

Đáng chú ý, theo thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất thì khoản phải thu của Tập đoàn với nhóm nợ tồn động trên đã được bảo lãnh bởi tài sản riêng của ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị và tài sản của một số công ty, cá nhân liên quan.

6 tháng đầu năm có thể lỗ gần 1.200 tỷ đồng nếu thực hiện theo Nghị định 20

Bên cạnh đó, Kiểm toán cũng cho biết Tập đoàn đã ghi nhận một khoản thu nhập khác từ việc hoàn nhập số dư dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)  tại ngày 31/12/2018 hơn 335 tỷ đồng.

Việc trích lập này đã được thực hiện trong các năm trước theo Nghị định 20. Tập đoàn cũng không ghi nhận thêm khoản dự phòng thuế TNDN tương tự cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6 hơn 155 tỷ đồng.

Nếu Tập đoàn thực hiện việc ước tính và ghi nhận chi phí thuế TNDN theo hướng dẫn của Nghị định 20 cho 6 tháng đầu năm thì chỉ tiêu “Thu nhập khác” sẽ giảm hơn 335 tỷ đồng, mục “Chi phí thuế TNDN hiện hành” sẽ tăng 155 tỷ đồng. Do đó, chỉ tiêu lỗ trước thuế và lỗ sau thuế sẽ tăng lên lần lượt 335 tỷ và gần 491 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Ban Giám đốc Tập đoàn quy định của Nghị định 20 còn nhiều điểm bất hợp lý, có nhiều cách hiểu khác nhau gây khó khăn trong việc áp dụng trong lĩnh vực thực tiễn và chưa đúng bản chất của Nghị định là chống chuyển giá.

Ban Giám đốc cho biết vẫn đang trao đổi và kiến nghị với Kiểm toán Nhà nước, Tổng cục thuế, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ xem xét điều chỉnh thay đổi Nghị định.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 đã kiểm toán

Theo báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán, thì 6 tháng đầu năm Tập đoàn lỗ sau thuế hơn 706 tỷ đồng. Nếu điều chỉnh theo ý kiến của kiểm toán thì Tập đoàn sẽ lỗ sau thuế tới 1.197 tỷ đồng nâng tổng số lỗ lũy kế tại ngày 30/6 lên 1.219 tỷ đồng.

Ngoài ra phía Kiểm toán cũng lưu ý đến việc Tập đoàn đã vi phạm một số điều khoản trong hợp đồng vay và trái phiếu.

HAGL cho biết tại thời điểm lập báo cáo hợp nhất soát xét doanh nghiệp vẫn đang tiến hành làm việc với các ngân hàng về việc điều chỉnh các điều khoản bị vi phạm của các hợp đồng vay đồng thời dựa vào nguồn tiền từ việc chuyển nhượng phần vốn góp vào các công ty con Tập đoàn sẽ chủ động trả bớt nợ vay và phân bổ lại tài sản đảm bảo cho các khoản vay.

Hoàng Kiều

Theo KDPL

 

 

 

 

;

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Mới nhất
Xem nhiều nhất
Scroll