Xem nhiều

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Gỗ Trường Thành

03/09/2019 12:04

VNFinance Phía Kiểm toán cho viết việc doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, vốn lưu động âm cùng khoản vay nợ quá hạn cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Gỗ Trường Thành.

Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã: TTF) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

So sánh số liệu trước và sau kiểm toán (Nguồn: HK tổng hợp)

Sau kiểm toán, doanh thu thuần của Gỗ Trường Thành giảm nhẹ 5 tỷ còn 300 tỷ đồng, giá vốn hàng bán không có sự thay đổi đáng kể nhưng lại vượt doanh thu nên doanh nghiệp báo lỗ gộp tăng lên 166 tỷ đồng.

Trong các chỉ tiêu chi phí thì chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 54% lên 63 tỷ đồng sau kiểm toán do xuất hiện thêm khoản dự phòng phải thu khó đòi. So với cùng kỳ năm 2018 dự phòng phải thu khó đòi lên tới gần 384 tỷ đồng trong khi năm nay chỉ hơn 20 tỷ đồng.

Kinh doanh dưới giá vốn trong khi chi phí gia tăng khiến doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 320 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 29 tỷ đồng so với trước kiểm toán. Việc tăng lỗ sau soát xét khiến khoản lỗ sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6 lên 2.434 tỷ đồng.

Năm 2019, Gỗ Trường Thành lên kế hoạch doanh thu 2.093 tỷ đồng, tăng 100% và lãi sau thuế 157 tỷ đồng so với con số lỗ gần 805 tỷ đồng của năm 2018. Tuy nhiên sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp mới thực hiện được 14% mục tiêu doanh thu và còn quá xa vời mục tiêu có lãi trong năm nay.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Gỗ Trường Thành tăng 54 tỷ đồng sau kiểm toán.

Hết quý II, tổng nợ đi vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty là 501 tỷ đồng, gấp tới 11 lần vốn chủ sở hữu. Nguyên nhân khiến vốn chủ sở hữu “teo tóp” là do khoản lỗ lũy kế tới 2.434 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần âm 557 tỷ trong khi vốn điều lệ chỉ 3.112 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản thì hàng tồn kho và khoản phải thu chiếm tới hơn nửa tổng tài sản. Trong đó giá trị hàng tồn lên tới 1.403 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp phải trích tới 523 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn còn tổng giá trị khoản phải thu là 912 tỷ đồng và cũng phải trích lập tới 405 tỷ dòng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Đáng chú ý, tại ngày 30/6 vốn lưu động của doanh nghiệp âm tới 307 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty cũng có khoản vay ngân hàng và bên thứ ba đã quá hạn phải hoàn trả với số tiền gần 137 tỷ đồng, trong đó khoản vay quá hạn với Ngân hàng Đông Á đã hơn 123 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 đã kiểm toán

Trên báo cáo soát xét bán niên, phía Kiểm toán cũng cho viết việc doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, vốn lưu động âm cùng khoản vay nợ quá hạn cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Gỗ Trường Thành.

 

Hoàng Kiều

Theo KDPL


;

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Mới nhất
Xem nhiều nhất
Scroll