Xem nhiều

Nợ phải trả tăng siêu nhanh, REE vẫn quyết định trả cổ tức “hậu hĩnh” bằng tiền tỷ lệ 16%

30/01/2018 14:03

VNFinance Quý IV/2017 kết quả kinh doanh của REE ghi nhận tăng trưởng âm. Tuy nhiên, mới đây, HĐQT công ty đã quyết định tạm ứng cổ tức năm 2017 cho cổ đông bằng tiền, với tỷ lệ 16%

Ngày 29/01/2018 vừa qua, HĐQT CTCP Cơ Điện Lạnh (Mã CK: REE) đã ra quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2017 và trả cổ tức tạm ứng năm 2017 là ngày 01/03/2018.

Theo đó, REE sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 29/01/2018 và trả cổ tức tạm ứng năm 2017 và ngày 27/04/2018. Cổ đông sẽ được nhận cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 16%/mệnh gía cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). 

Như vậy với 310.058.841 cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, dự kiến REE phải trích từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối khoảng 496 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng trình ĐHCĐ thông qua về thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo mô hình Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng quản trị (có Ban kiểm toán nội bộ) – Tổng giám đốc như quy định tại mục b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017 vừa được REE công bố cho thấy, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.669 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 497 ty đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 423 tỷ đồng, giảm lần lượt 29,6% và 33,6% so với quý IV/2016.

Trong đó, tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty Mẹ Quý IV/2017 chỉ đạt 338,1 tỷ đồng, giảm 266,4 tỷ đồng tương ứng giảm 44% so với cùng kỳ năm 2016. Giải trình về vấn đề này, REE cho biết biên động giảm chủ yếu giảm từ mảng Điện – Nhiên liệu. 

Lũy kế cả năm 2017, doanh thu của công ty đạt 4.995 tỷ đồng, tăng 36,5% so với năm 2016, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh, lần lượt đạt 1.721 tỷ đồng và 1.522 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2017, REE có tổng tài sản là 14.300 tỷ đồng, tăng 25,5% so với đầu năm, tuy nhiên, nợ phải trả cũng tăng 52.5%, từ 3.675 tỷ đồng lên mức 5.607 tỷ đồng.

Mặc dù công ty mẹ gặp nhiều khó khăn ở mảng Điện – Nhiệt điện, nhưng với kết quả trên, REE đã vượt kế hoạch năm 2017 đã đề ra trước đó: doanh thu thuần đạt 4.613 tỷ đồng tăng 26% so với năm 2016 và lợi nhuận sau thuế đạt 1.136 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2016.

Hương Nguyên

Theo báo Thời Đại

;

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Scroll