Xem nhiều

PVX bị kiểm toán từ chối đưa ra kết luận về BCTC bán niên

18/09/2019 16:10

VNFinance Tình hình tài chính yếu kém khi lỗ lũy kế của PVX khoảng 3.746 tỷ đồng, vốn lưu động âm, bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục, nợ quá hạn... là một trong hàng loạt các vấn đề phía kiểm toán đưa ra về báo cáo tài chính của PVX.

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Mã: PVX) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Phía Deloitte cho biết do không thu thập đủ bằng chứng để làm cơ sở đưa ra kết luận về báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.

Tại ngày 30/6 tổng lỗ lũy kế của PVX khoảng 3.746 tỷ đồng, vốn lưu động âm gần 352 tỷ đồng. PVX đang thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn có số dư gốc vay 1.122 tỷ đồng tại ngày 30/6. Các yếu tố này dẫn đến nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động.

Khả năng hoạt động liên tục của PVX phụ thuộc vào kế hoạch thu hồi các khoản công nợ, tái cơ cấu các khoản đầu tư, hoàn thành và quyết toán các công trình đang dở dang để thu hồi tiền, hỗ trợ tài chính từ các cổ đông và chủ nợ. Deloitte không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp về khả năng trả nợ của PVX.

Thứ 2, PVX có số dư khoản cho khách sạn Lam Kinh vay để hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh số tiền 200 tỷ đồng và số dư dự phòng đã trích lập cho khoản thu này là 124 tỷ đồng. Kiểm toán Deloitte không thể thu thập được các bằng chứng liên quan đến giá trị có thể thu hồi khoản cho vay này và không thể xác định liệu có cần thiết điều chỉnh các số liệu hay không.

Thứ 3, báo cáo tài chính (BCTC) cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6 chưa được soát xét của CTCP Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land – công ty con của PVX) được hợp nhất với BCTC giữa niên độ của PVX với tổng tài sản 1.115 tỷ đồng, nợ phải trả 1.097 tỷ đồng, tổng lỗ sau thuế khoảng 3,5 tỷ đồng.

Theo BCTC chưa soát xét của PVC Land cung cấp tại ngày 30/6 thì vốn lưu động âm khoảng 264 tỷ đồng và lỗ lũy kế khoảng 232 tỷ đồng ảnh hưởng tới khả năng hoạt động liên tục của PVC Land. Giả định PVC Land hoạt động liên tục có phù hợp hay không phụ thuộc vào khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của công ty này. PVX chưa đánh giá được ảnh hưởng của giả định này có phù hợp hay không đến BCTC bán niên nên kiểm toán không thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh số liệu hay không.

Thứ 4, CTCP Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú - công ty con của CTCP Đầu tư hạ tầng và Đô thị dầu khí (công ty con của PVX) là chủ đầu tư dự án chung cư cao tầng Mỹ Phú. Tại ngày 30/6, Mỹ Phú chưa tiến hành phân bổ giá trị tầng hầm để xe thuộc khu chung cư (đang được ghi nhận là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại ngày 30/6/2019 và ngày 31/12/2018 với số tiền khoảng 58,9 tỷ đồng) vào giá vốn của hàng hóa bất động sản đã bán ra trong các năm tương ứng với diện tích tầng hầm sở hữu chung của cả tòa chung cư.

Phía Deloitte không thể thu thập được các bằng chứng về diện tích tầng hầm sở hữu chung của chủ sở hữu chung cư và diện tích tầng hầm sở hữu riêng của chủ đầu tư.

Thứ 5, tại ngày 30/6 số dư chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 có giá trị gốc lần lượt khoảng 250 tỷ đồng và 26 tỷ đồng. Tại ngày lập BCTC hợp nhất giữa niên độ, PVX đang làm việc với các cơ quan liên quan để điều chỉnh giá trị phát sinh chưa lường hết của dự án và để nghiệm thu, quyết toán chi phí của PVX thực hiện tạ dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1. Kiểm toán không thể thu thập được hết các bằng chứng liên quan tới giá trị thuần có thể thực hiện được của các chi phí nêu trên.

Thứ 6, tại ngày 30/6 PVX có một số khoản vốn góp vào các đơn vị khác được ghi nhận với tống giá trị ghi sổ và tổng giá trị dự phòng lần lượt là gần 50 tỷ đồng và hơn 18 tỷ đồng. PVX chưa đánh giá được hết sự suy giảm giá trị các khoản đầu tư nêu trên.

Thứ 7, số dư khoản đầu tư góp vốn của CTCP Dầu khí Đông Đô (công ty con) ghi nhận số dư đầu tư vào tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ siêu thị và văn phòng làm việc tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (dự án Dolphin Plaza) khoảng 37 tỷ đồng. Kiểm toán không thu thập được các bằng chứng thích hợp để đánh giá liệu có cần thiết phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này hay không do chưa bán hết được các căn hộ và chưa được quyết toán để phân chia kết quả đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Thứ 8, thành phẩm bất động sản tồn kho của PVX đến 30/6 bao gồm công trình chung cư thuộc dự án khách sạn dầu khí Thái Bình với giá trị ghi sổ khoảng 38 tỷ đồng. PVX chưa đánh giá được sự suy giảm giá trị cũng như ước tính giá trị thuần có thể thực hiện được của công trình này.

Thứ 9, PVX đã thực hiện hoàn nhập dự phòng nghĩa vụ nợ phải trả liên quan đến thư bảo lãnh cho CTCP Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG) vay vốn với số tiền khoảng 100 tỷ đồng trong năm 2016. Tại ngày lập BCTC hợp nhất giữa niên độ, PVX vẫn đang làm việc với PVC-SG và tổ chức tín dụng để giải tỏa nghĩa vụ bảo lãnh. Deloitte không thu thập được bằng chứng để đánh giá cơ sở cho việc hoàn nhập dự phòng nghĩa vụ nợ phải trả liên quan đến thư bảo lãnh.

Bên cạnh đó, Deloitte cũng đưa ra vấn đề cần nhấn mạnh là tại ngày 30/6 PVX có một số khoản cho vay và bảo lãnh vay cho một số công ty khác với số tiền lần lượt hơn 436 tỷ đồng và gần 238 tỷ đồng. Tại ngày lập BCTC, PVX đang làm việc với các công ty được cho vay, được bảo lãnh và các tổ chức tín dụng để thu hồi khoản cho vay và giải tỏa thư bảo lãnh nhằm tăng khả năng thanh toán. PVX cũng còn có một khoản nợ tiềm tàng chưa có kết quả cuối cùng về các nghĩa vụ liên quan.

Kết phiên 18/9, cổ phiếu PVX sàn phiên thứ 2 liên tiếp về 1.400 đồng/cp. Diễn biến của cổ phiếu PVX rất bất thường, hay trần và giảm sàn xen kẽ nhau.

 

Hoàng Kiều

Theo KDPL

;

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Doanh nghiệp bất động sản “rửa” nợ xấu bằng trái phiếu doanh nghiệp?

“Rửa tiền” chắc nhiều người đã từng nghe, hiểu lơ mơ ....chủ yếu qua phim ảnh phản ánh một hiện thực không phổ biến ở tít tận trời Tây. “Rửa nợ xấu” nghe lạ, rất lạ nhưng nó lại là một thực tế đã và đang diễn ra trên thị trường vốn Việt Nam dưới cái tên mỹ miều hơn đó là “ tái cơ cấu nợ”.

Tổng tài sản của Bảo Việt đạt 120.933 tỷ đồng, tương đương hơn 5 tỷ USD

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 sau soát xét của Tập đoàn Bảo Việt cho thấy tổng tài sản của Tập đoàn Bảo Việt tương đương hơn 5 tỷ USD. Trong đó, gần 100 nghìn tỷ là các khoản đầu tư của Tập đoàn này. Tuy nhiên, có hơn 870 tỷ đồng từ khoản tiền gửi tại ALCII (đã phá sản) rơi vào tình trạng “khó đòi” trong khi một số dự án bất động sản trên đất vàng dường như vẫn “bất động” sau hàng chục năm triển khai.

Mới nhất
Xem nhiều nhất
Scroll