Xem nhiều

Tập đoàn Novaland: 9 tháng bàn giao gần 3.300 bất động sản, doanh thu tăng 42%

31/10/2019 15:23

VNFinance Trong 9 tháng đầu năm, Novaland có doanh thu đạt 9.551 tỷ đồng, tăng trưởng 42%. Doanh thu chủ yếu đến từ những dự án The Sun Avenue, Sunrise Riverside, Richstar, Saigon Royal, Orchard Parkview, Newton Residence, và Victoria Village.

9 tháng bàn giao gần 3.300 sản phẩm bất động sản

Tập đoàn Novaland (HOSE: NVL)vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019. Theo đó, kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2019 của tập đoàn này tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định và ghi nhận tăng mạnh doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, đạt 9.551 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 42% so với cùng kỳ.

Tính trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận gộp tăng 30% so với cùng kỳ lên 2.685 tỷ đồng. Về tình hình bán hàng, trong 9 tháng đầu năm, doanh số hợp đồng bán hàng đạt gần 29.000 tỷ đồng, tăng 6,5 lần so với cùng kỳ 2018.

Tại ngày 30/9/2019, Công ty đạt được tổng giá trị lũy kế doanh số hợp đồng bán hàng chưa ghi nhận vào khoảng 57.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ được ghi nhận trong giai đoạn tới. Tình hình tài chính của Công ty vẫn được duy trì tốt với tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần giảm đáng kể so với đầu năm từ 1,36 lần xuống còn 1,17 lần.

Đến hết quý 3/2019, tổng doanh thu thuần hợp nhất về bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận 9.551 tỷ VND, tăng 42% so với 6.733 tỷ VND của 9 tháng đầu năm 2018. Tổng số sản phẩm bàn giao trong kỳ tăng 70%, lên đến 3.269 sản phẩm so với 1.923 sản phẩm cùng kỳ, số lượng dự án được bàn giao cũng nhiều hơn.

Đến hết quý 3/2019, tổng doanh thu thuần hợp nhất về bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận 9.551 tỷ VND, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2018.

Các sản phẩm bàn giao chủ yếu đến từ những dự án The Sun Avenue, Sunrise Riverside, Richstar, Saigon Royal, Orchard Parkview, Newton Residence, và Victoria Village. Tổng số lượng sản phẩm bàn giao lũy kế cán mốc 17.198 sản phẩm tính từ thời điểm Tập đoàn bắt đầu thực hiện việc bàn giao.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận từ đầu năm đến hết quý 3/2019 tăng 30% lên 2.685 tỷ VND, so với 2.071 tỷ đồng cùng kỳ. Tỷ lệ tăng của lãi gộp chưa tương xứng với tỷ lệ tăng ghi nhận doanh thu chủ yếu do các dự án ghi nhận doanh thu trong kỳ có tỷ lệ lãi gộp thấp hơn so với phần lớn dự án ghi nhận doanh thu của kỳ trước. Do đó, tỷ suất lợi nhuận gộp 9 tháng đầu năm cũng giảm nhẹ xuống còn 28%.

Đóng góp phần lớn vào lợi nhuận trước thuế, đạt 1.265 cho kỳ 9 tháng kết thúc ngày 30/09/2019, tăng mạnh so với cùng kỳ, chủ yếu do lãi từ giao dịch mua giá rẻ ở các công ty conlà phần chênh lệch giữa sở hữu của Tập đoàn trong giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được thấp hơn giá phí khoản đầu tư vào các công ty con mới có dự án.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A), lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 chiếm 11% trên tổng doanh thu thuần, cao hơn 50 điểm cơ bản so với cùng kỳ, chủ yếu do tăng chi phí phân bổ lợi thế thương mại.

Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.074 tỷ VND, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2018, chủ yếu do lãi vay trong công ty liên kết giảm đi do lãi từ đánh giá lại NAV phần sở hữu của Novaland Tập đoàn so với giá phí khoản đầu tư thấp đi trong kỳ này thấp hơn so với kỳ trước, liên quan đến dự án The Grand Manhattan, NovaHills Mũi Né, NovaWorld Hồ Tràm, dự án khác ở Mũi Né và Cam Ranh. Biên lợi nhuận ròng của Tập đoàn giảm còn 11% trong 9 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ vì cùng lý do như trên.

Vốn chủ sở hữu đạt gần 22.500 tỷ đồng

Tính đến thời điểm 30/09/2019, Tập Đoàn ghi nhận tổng tài sản đạt 74.579 tỷ đồng, tăng 7% so với thời điểm 31/12/2018. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 12% so với 31/12/2018 và chiếm 76% trong tổng tài sản.

Tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 4.301 tỷ VND, giảm 65% so với thời điểm 31/12/2018, chủ yếu do việc chi tiền mua các công ty con mới, cùng với trả lãi vay và các khoản nợ đáo hạn.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 7.759 tỷ VND, tăng 66% so với thời điểm 31/12/2018. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn khác chiếm phần lớn, ghi nhận 5.427 tỷ VND, tăng 3.442 tỷ, tương đương 173% VND so với 31/12/2018, chủ yếu vì Tập Đoàn tăng khoản đặt cọc cho các giao dịch mua bán sáp nhập.

Vốn chủ sở hữu của Novaland tại ngày 30/9/2019 đạt gần 22.500 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điểm 31/12/2018.

Về hàng tồn kho, tại ngày 30/09/2019 tăng 32% lên 43.341 tỷ VND so với thời điểm 31/12/2018, vì hợp nhất dự án NovaHills Mũi Né, Nova Beach Cam Ranh, NovaWorld Hồ Tràm, Grand Manhattan, Aqua City và 2 dự án khác tại Mũi Né vào

Nợ phải trả tại thời điểm 30/09/2019 ghi nhận tại mức 52.089 tỷ VND, tăng 5% so với 31/12/2018. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 35%, giảm 21 điểm cơ bản so với 31/12/2018.

Người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 74% so với thời điểm 31/12/2018, ghi nhận mức 1.996 tỷ VND, chủ yếu do bàn giao kết chuyển doanh thu dự án Sun Avenue, Sunrise Riverside, Richstar, Newton Residence, Saigon Royal và các dự án khác.

Phải trả ngắn hạn và dài hạn khác lần lượt ghi nhận tại mức 4.230 tỷ VND và 10.312 tỷ VND, tăng 1,6 và 4,1 lần so với thời điểm 31/12/2018, chủ yếu do các khoản phải trả từ nhận hợp tác đầu tư, phát triển dự án từ bên thứ ba cho các dự án của Tập đoàn.

Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 30/09/2019 đạt 22.490 tỷ VND, tăng 10% so với thời điểm 31/12/2018. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/09/2019 ghi nhận 7.215 tỷ VND, tăng 18% so với thời điểm 31/12/2018. 

Cũng trong quý III/2019, Tập đoàn Novaland đã huy động thành công các khoản vay lớn, từ Credit Suisse AG và Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG – Ngân hàng tái thiết tại Đức, chuyên tài trợ và tư vấn cho các doanh nghiệp tư nhân có dự án mang ý nghĩa xã hội). Theo đó, DEG sẽ tài trợ 20 triệu USD cho Novaland để phát triển dự án Azerai Cần Thơ Resort, đồng thời tư vấn tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ du lịch cho thương hiệu NovaWorld.

Thời gian qua, NVL cũng đã khai trương hàng loạt sàn giao dịch bất động sản tại Cam Ranh, Hà Nội và Đồng Nai…

Hải Lan

Theo KD&PL

;

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Kinh tế môi trường Thephaco 'biến hình' từ công ty đại chúng thành doanh nghiệp gia đình, cổ đông lo lắng

Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa (Thephaco) trước đây là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa. Sau thời điểm cổ phần hóa năm 2002, công ty này chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Sau này, phần vốn Nhà nước tại công ty được giao lại cho Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) quản lý.

Scroll