Xem nhiều

VEAM dự chi gần 5.200 tỷ đồng để trả cổ tức, sẽ thoái vốn nhà nước và niêm yết HOSE trong năm 2019

21/05/2019 11:20

VNFinance VEAM dự kiến sẽ không giữ lại đồng lợi nhuận nào của năm 2018, chi gần 5.200 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 38,84% cho cổ đông; còn lại là trích vào các quỹ khen thưởng, phúc lợi,

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM - Mã: VEA) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Theo tờ trình, năm 2019 VEAM lên kế hoạch doanh thu 2.398 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2018 nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng 23% lên 6.402 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (Nguồn: VEAM)

Tổng Công ty cho biết lĩnh vực động cơ và máy nông nghiệp tiếp tục khó khăn, Công ty mẹ không thể đầu tư khi chưa có phương án đột phá. Bên cạnh đó, kinh doanh ô tô của VEAM khó khăn do phụ thuộc nhiều vào khả năng đưa ra thị trường các sản phẩm phù hợp. Phía Công ty mẹ đòi hỏi phải cải thiện chỉ tiêu tồn kho và hiệu quả sử dụng vốn.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (Nguồn: VEAM)

VEAM dự định sẽ dùng hết hơn 5.224 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của năm 2018, trong đó sẽ dành 5.161 tỷ đồng để chia cổ tức tiền mặt, ứng với tỷ lệ 38,84% (3.884 đồng/cp). Số tiền còn lại sẽ trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Chỉ tiêu tài chính cơ bản dự kiến năm 2019 (Nguồn: VEAM)

Tại thời điểm 31/12/2019, dự kiến tổng tài sản của VEAM là 19.880 tỷ đồng, trong đó khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ước lên 10.000 tỷ đồng cùng khoản đầu tư dài hạn 3.278 tỷ đồng. Khoản dự phòng đầu tư tài chính dài hạn dự kiến tăng do hoạt động không hiệu quả ở một số đơn vị có 100% vốn của VEAM.

Mục hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm 2019 có xu hướng giảm so với các năm trước, chỉ bằng ½ so với giá trị tại cuối năm 2017. Đáng chú ý, khoản nợ phải trả tại cuối năm 2019 ước còn 190 tỷ đồng trong khi đó vốn chủ sở hữu sẽ tăng lên 19.690 tỷ đồng.

Theo kế hoạch 2019, Tổng Công ty sẽ trình cổ đông về việc niêm yết  hơn 1,3 tỷ cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Năm 2028 VEAM chưa hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu trên HOSE do chưa đáp ứng đầy đủ quy định của Sở. Tổng Công ty cũng sẽ phối hợp với Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại VEAM thực hiện kế hoạch thoái vốn, hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện bàn giao giữa Công ty TNHH 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần với Công ty mẹ.

Không chỉ Tổng Công ty thực hiện niêm yết mà VEAM sẽ trình cổ đông thực hiện đăng ký công ty đại chúng, đăng ký giao dịch UPCoM hoặc niêm yết sàn chứng khoán với các công ty con đủ điều kiện gồm: MATEXIM, Cơ khí An Giang.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty sẽ tăng cốn điều lệ một số công ty cổ phần như: MATEXIM, FOMECO và tiếp tục khắc phục tình trạng sở hữu chép giữa FUTU1 – Cơ khí Vinh, DISICO – MATEXIM.

 

Hoàng Kiều

Theo KDPL

;

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Vinhomes có tân Tổng giám đốc

Bà Lưu Thị Ánh Xuân sẽ thôi giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 18/5 và ông Phạm Thiếu Hoa - Phó Tổng giám đốc Phát triển dự án của Vinhomes được bổ nhiệm thay vị trí của bà Xuân.

Scroll