Xem nhiều

Lãi suất tiết kiệm 4 “ông lớn” ngân hàng TMCP nhà nước mới nhất tháng 2/2020

03/02/2020 15:53

VNFinance Vào đầu tháng 2/2020, lãi suất tiền gửi của 4 ngân hàng TMCP nhà nước tiếp tục giữ nguyên so với tháng trước. Trong đó, lãi suất tiết kiệm cao nhất ở mức 6,8%/năm.

Nhóm 4 ngân hàng gồm Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV là những ngân hàng có số lượng khách hàng lớn và được nhiều người lựa chọn để gửi tiết kiệm do uy tín cao và có yếu tố Nhà nước.

Theo khảo sát số liệu trên biểu lãi suất công bố ở website của 4 ngân hàng Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank có thể nhận thấy, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất trong đầu tháng 2/2020 không có thay đổi so với mức niêm yết của tháng 1/2020.

Tại Vietcombank, lãi suất tiền gửi tiết kiệm được giữ nguyên ở tất cả kì hạn so với tháng 1 và dao động từ 0,1 đến 6,8%/năm .

Biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank  - Khách hàng cá nhân. Nguồn: Website Vietcombank. 
 

Biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank - Khách hàng doanh nghiệp. Nguồn: Website Vietcombank.


Đối với tiền gửi của khách hàng cá nhân, tiền gửi không kì hạn được áp dụng mức lãi suất 0,1%/năm. Trong khi, tiền gửi có kì hạn có lãi suất dao động từ 0,5 đến 6,8%/năm.

Cụ thể, kì hạn 7 ngày và 14 ngày được áp dụng lãi suất 0,5%/năm; kì hạn 1 tháng và 2 tháng là 4,3%/năm; 3 tháng là 4,8%/năm; kì hạn 6 và 9 tháng là 5,3%/năm; các kì hạn gửi từ 12 tháng trở lên được Vietcombank áp dụng mức lãi suất cao nhất là 6,8%/năm.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, tiền gửi tiết kiệm không kì hạn được hưởng mức lãi suất 0,2%/năm, cao hơn so với khác hàng cá nhân; trong khi lãi suất tiền gửi có kì hạn lại thấp hơn tại một số kì hạn.

Theo đó, đối với các kì hạn gửi dưới 12 tháng, lãi suất áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp giống khách hàng cá nhân; với các kì hạn từ 12 tháng trở lên, lãi suất huy động chỉ ở mức 6,5%/năm, thấp hơn 0,3 điểm %.

Đối với BIDV, vào đầu tháng 2, lãi suất tiền gửi cao nhất là 6,8%/năm áp dụng cho kì hạn 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng BIDV. Nguồn: Website BIDV.


Cụ thể, lãi suất tiền gửi có kì hạn dao động 4,3%/năm đến 6,8%/năm tùy theo kì hạn gửi từ 1 tháng đến 36 tháng. Trong đó, tiền gửi có kì hạn 1 tháng và 2 tháng được áp dụng mức lãi suất là 4,3%/năm.

Lãi suất kì hạn 3 tháng là 4,8%/năm, giữ nguyên so với tháng trước; kì hạn 5 tháng là 5,3%/năm; kì hạn 6 tháng và 9 tháng là 5,3%/năm.

Tiền gửi kì hạn 364 áp dụng mức lãi suất là 6,8%/năm. Các khoản tiền gửi tại các kì hạn 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng đang có cùng lãi suất là 6,8%/năm. Đồng thời, tiền gửi kì hạn 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng đang được ngân hàng áp dụng mức lãi suất 6,8%/năm.

Tiền gửi không kì hạn tại BIDV đang được nhận lãi suất là 0,1%/năm.

Tại Agribank, trong đầu tháng 2, lãi suất tiền gửi bằng VND có kì hạn dao động từ 4,3%/năm đến 6,8%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Nguồn: Website Agribank.


Đối với tiền gửi cá nhân, lãi suất tiền gửi bằng VND có kì hạn dao động từ 4,3%/năm đến 6,8%/năm. Cụ thể, lãi suất huy động kì hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ở mức 4,3%/năm, giữ nguyên so với tháng 1/2020.

Lãi suất các kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng cùng ở mức 4,8%/năm; Lãi suất kì hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng là 5,3%/năm; Lãi suất kì hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng là 5,4%/năm.

Đối với tiền gửi không kì hạn và tiền gửi thanh toán, lãi suất Agribank áp dụng là 0,2%/năm.

Còn tại Vietinbank, lãi suất tiết kiệm tháng 2 được giữ nguyên ở tất cả các kì hạn so với tháng 1 và dao động từ 0,1% đến 6,8%/năm tùy theo kì hạn gửi. 

Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank  Nguồn: Website Vietinbank.


Đối với khách hàng cá nhân, tiền gửi không kì hạn được áp dụng mức lãi suất tối đa 0,1%/năm trong khi lãi suất tiền gửi có kì hạn dao dao động từ 0,3% đến 6,8%/năm.

Cụ thể, các kì hạn gửi dưới 1 tháng được áp dụng lãi suất 0,3%/năm. Tiền gửi kì hạn từ 1 đến dưới 3 tháng có lãi suất là 4,3%/năm; từ 3 đến dưới 6 tháng là 4,8%/năm; từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 5,3%/năm.

Tiền gửi tại kì hạn 12 tháng và từ 24 tháng trở lên đang được VietinBank huy động với mức lãi suất cao nhất 6,8%/năm.Trong khi các khoản tiền gửi từ trên 12 tháng đến dưới 18 tháng có mức lãi suất là 6,6%; từ 18 tháng đến dưới 24 tháng là 6,7%/năm.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, tiền gửi không kì hạn được áp dụng lãi suất 0,2%/năm (cao hơn 0,1 điểm % so với khách hàng cá nhân).

Tại các kì hạn gửi trên 36 tháng, khách hàng doanh nghiệp sẽ được hưởng mức lãi suất tương đương khách hàng cá nhân là 6,8%/năm.

Hà Phương

Theo KD&PL

;

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Scroll