Scroll

Kênh thông tin giới trẻ - gioitrenews.com

Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Steve Jobs và bài phát biểu gây ảnh hưởng nhất trong sự nghiệp Steve Jobs và bài phát biểu gây ảnh hưởng nhất trong sự nghiệp Cập nhật 20/05/2017 08:46

Steve Jobs, một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đối với thế giới công nghệ thông tin đương đại lại hầu như là 1 ẩn số đối với chúng ta. Những người bên ngoài Apple thường biết tương đối...

trong tổng số: 1 trang