Scroll

Kênh thông tin giới trẻ - gioitrenews.com

Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Sản phẩm Viên khớp của dược phẩm Tâm Bình từng chứa 'độc dược':'Lập lờ đánh lận con đen'? Sản phẩm Viên khớp của dược phẩm Tâm Bình từng chứa 'độc dược':'Lập lờ đánh lận con đen'? Cập nhật 12/01/2018 11:02

Sản phẩm Viên khớp Tâm Bình của Công ty TNHH SX và TM dược phẩm Tâm Bình đã từng có thành phần chứa một loại chất độc. Phía công ty đã gửi thông cáo báo chí để giải thích về vấn đề này.

trong tổng số: 1 trang