Scroll

Kênh thông tin giới trẻ - gioitrenews.com

Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
9 tháng đầu năm: Tín dụng tăng trưởng 11,02%, huy động vốn tăng ít hơn năm ngoái 9 tháng đầu năm: Tín dụng tăng trưởng 11,02%, huy động vốn tăng ít hơn năm ngoái Cập nhật 29/09/2017 11:24

Tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đến ngày 20/9 đạt 11,02%, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm trước.

trong tổng số: 1 trang