Scroll

Kênh thông tin giới trẻ - gioitrenews.com

Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Cổ phiếu trụ lại kéo VN-Index giảm điểm, DXG đứng thứ 2 về thanh khoản với 6,3 triệu cổ phiếu Cổ phiếu trụ lại kéo VN-Index giảm điểm, DXG đứng thứ 2 về thanh khoản với 6,3 triệu cổ phiếu Cập nhật 27/07/2017 12:06

Sức nóng chuyển sang IJC với việc vừa công bố kết quả đột biến. IJC tăng trần lên 10.650 đồng, khớp hơn 2,1 triệu cổ phiếu. PPI tăng mạnh, có lúc tăng trần. Trong khi đó ITA giảm 0,7%.

trong tổng số: 1 trang