Scroll

Kênh thông tin giới trẻ - gioitrenews.com

Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Cổ phiếu liên tục kịch trần, KPF thay loạt nhân sự Cổ phiếu liên tục kịch trần, KPF thay loạt nhân sự Cập nhật 09/01/2018 11:49

Ông Kiều Xuân Nam được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay cho ông Dương Minh Đức.

trong tổng số: 1 trang