Scroll

Kênh thông tin giới trẻ - gioitrenews.com

Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Trần Anh thay đổi nhân sự, người của MWG vào tiếp quản Trần Anh thay đổi nhân sự, người của MWG vào tiếp quản Cập nhật 29/09/2017 11:23

Giám đốc tài chính mới của Trần Anh đồng thời là Giám đốc tài chính của MWG. Giám đốc bán hàng miền Bắc MWG là Tân Phó Tổng Giám đốc Trần Anh.

Trần Anh xin ý kiến bán cổ phần cho MWG và hủy niêm yết tại HNX Trần Anh xin ý kiến bán cổ phần cho MWG và hủy niêm yết tại HNX Cập nhật 21/08/2017 11:34

Trần Anh xin ý kiến cổ đông thông qua việc MWG thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu TAG dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

trong tổng số: 1 trang