Xem nhiều

FE-Credit bị tố lừa đảo khách hàng vay lãi suất cao

Tham gia gói hỗ trợ tài chính với thủ tục vay đơn giản theo tư vấn của nhân viên FE-Credit, một khách hàng nhận “quả đắng” với lãi suất vay 3,75% một tháng và phải trả trong thời hạn dài hơn tư vấn...

Năm 2018, TPBank đặt mục tiêu lãi 2.200 tỷ đồng

13/04/2018 07:13

VNFinance Năm 2018, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 82%, đạt 2.200 tỷ đồng cùng với tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trên 9%; ROE tăng 47% so với 2017, đạt 23%.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, Mã : TPB) vừa công bố tài liệu trình các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 20/4 tới đây với kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận "khủng" 82% cùng phương án trả cổ tức.

Năm 2018, TPBank đặt mục tiêu lãi 2.200 tỷ đồng


Năm 2018, TPBank đặt mục tiêu quy mô tổng tài sản tăng 14,4% lên 141.987 tỷ đồng; huy động từ tiền gửi khách hàng tăng 30,7%. TPBank cũng đặt kế hoạch tăng trưởng dư nợ cho vay và trái phiếu đạt 20%. Tỷ lệ nợ xấu được yêu cầu dưới mức 2%, sau khi đã ở nhóm khá thấp trong ngành (1,08%) năm 2017.

Lãi trước thuế 2.200 tỷ đồng, tăng 82,42% so với năm 2017. Tỷ suất lợi nhuận ROE dự kiến cũng sẽ vượt 20%, lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động.

Tính đến cuối 2017, tổng tài sản của TPBank đạt 124.119 tỷ đồng. Mặc dù tổng tài sản chỉ tăng 17% so với năm 2016 nhưng LNTT của ngân hàng đã tăng hơn 70% và vượt gần 55% kế hoạch đề ra, đạt 1.206 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, lợi nhuận sau thuế năm 2017 của ngân hàng là 963,6 tỷ đồng. Theo đó, TPBank sẽ trích 5% cho quỹ bổ sung vốn điều lệ, 10% cho quỹ dự phòng tài chính, trích 33,6 tỷ đồng trả cổ tức ưu đãi IFC, chi thưởng EXCO 2016-2017 là 17 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận để lại 2017 còn hơn 768 tỷ đồng.

Cùng với kết quả kinh doanh của 2017, sau mấy năm liên tiếp không thực hiện việc chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu (không bao gồm IFC), HĐQT đề xuất phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8,37%.

Ngoài kế hoạch tăng vốn qua trả cổ tức, TPBank cũng sẽ sử dụng thặng dư vốn từ đợt phát hành 15% để chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%.

Toàn bộ các phương án tăng vốn này dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2018. Theo đó, vốn điều lệ của ngân hàng tới cuối năm 2018 dự kiến sẽ tăng lên 8.533 tỷ đồng, từ mức 5.842 tỷ đồng cuối năm 2017.

Ngoài ra, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi mà cổ đông lớn IFC đang nắm giữ thành cổ phiếu phổ thông. Tổng số cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi là 29,2 triệu đơn vị với tỷ lệ chuyển đổi là 1:1.

 

Theo Anh Minh/thuonggiaonline


;

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Scroll