Xem nhiều

Tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017

28/06/2017 09:11

VNFinance UBND TP ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017.

Ảnh minh họa

Các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các quận, huyện, thị xã chủ động đề ra các giải pháp, chỉ đạo quyết liệt, liên tục, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 được giao trên địa bàn và tăng 14-16% so với số thực hiện thu năm 2016; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt dự toán và tăng 5-7% so với thực hiện năm 2016; Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan tăng cường quản lý thu, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế; thực hiện các giải pháp phù hợp để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh.

Cục Thuế, Cục Hải quan thành phố Hà Nội triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, tập trung vào các doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, có độ rủi ro cao, nâng tỷ lệ số doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra thuế trong năm 2017 theo quy định; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế; đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật của cơ quan thuế, hải quan.

Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể và đôn đốc tổ chức thực hiện cho từng chi cục thuế, hải quan; định kỳ công khai trên truyền thông các doanh nghiệp nợ thuế; phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31/12/2017 giảm xuống dưới 5% so với số thực thu ngân sách nhà nước năm 2017; đôn đốc thu kịp thời các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Định kỳ công bố công khai trên truyền thông các doanh nghiệp có thành tích tốt trong nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã không giải ngân kế hoạch vốn ngoài nước nguồn ngân sách Trung ương năm 2017 vượt mức kế hoạch được giao khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền. Quản lý chặt chẽ, đúng quy định và hạn chế các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước; hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm sau.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giao kế hoạch vốn và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư; nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, xử lý vi phạm trong công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao. Chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi; lồng ghép các chính sách, tiết kiệm triệt để các khoản chi ngay từ khâu phân bổ dự toán và trong quá trình thực hiện; giảm tôi đa và công khai các khoản chi hội nghị, hội thảo, khánh tiết, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; hạn chế mua sắm ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; mở rộng thực hiện khoán xe ô tô công đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Đẩy mạnh triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Cắt giảm dự toán đối với những nhiệm vụ chi thường xuyên đã có trong dự toán của các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các quận, huyện, thị xã nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền quyết định.

Trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được giao, các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố thực hiện rà soát, sắp xếp, tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, khuyến khích các đơn vị phấn đấu tăng nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp để chủ động cân đối nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở.

Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn tiền lương trong năm 2017, bao gồm tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương, các khoản có tính chất lương), một phần số thu để lại theo chế độ của cơ quan, đơn vị; 50% tăng thu ngân sách thực hiện năm 2016 (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) theo chế độ (đối với các quận, huyện, thị xã); nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 chưa sử dụng chuyển sang; đồng thời thực hiện điều chỉnh giá, phí dịch vụ sự nghiệp công theo lộ trình, khuyến khích các đơn vị tăng nguồn thu để tạo nguồn cải cách tiền lương. Đối với những quận, huyện, thị xã ngân sách khó khăn, sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn tiền lương mà vẫn không cân đối được nguồn, ngân sách Thành phố bổ sung để đảm bảo kinh phí tiền lương tăng thêm năm 2017…

Theo PL&XH
;

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Scroll