Xem nhiều

"BOT làm đúng thì nhân dân không phản đối"

Việc xây dựng hạ tầng giao thông bằng hình thức BOT là cần thiết. Song, việc triển khai như thế nào để hiệu quả và chặt chẽ, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và người trả phí giao thông là...

trong tổng số: 54 trang
Mới nhất
Xem nhiều nhất
Scroll