Xem nhiều

Thu nhập ít nhất 20 triệu/tháng mới đủ 'nuôi' ô tô

Đối với nhiều người, việc mua được một chiếc ô tô đã khó, nhưng vấn đề duy trì chiếc xe sử dụng cho việc đi lại hàng ngày còn khó hơn. Vậy để đủ chi phí mua và "nuôi" ô tô hàng tháng, chủ xe cần có...

Lo đẩy hết hàng tồn, ô tô đại hạ giá đến Tết

4 tháng cuối năm, xu hướng giảm giá ô tô sẽ còn tiếp diễn. Bởi, các DN muốn “xử lý nhanh” hàng tồn, thậm chí cố bán cho bằng hết, kể cả bán ra ngoài hệ thống showroom của mình, nhằm giải phóng kho,...

Chi phí bồi thường tăng đột biến "ăn mòn" lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm

09/11/2018 14:59

VNFinance Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong 9 tháng đầu năm 2018 ghi nhận nhiều sự kiện bất thường về thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn… khiến chi phí bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có xu hướng tăng...

Mới đây Tập đoàn Bảo Việt đã công bố BCTC hợp nhất Quý III/2018 với kết quả kinh doanh giảm mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó, trong kỳ vừa rồi, tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn ước đạt 30.932 tỷ đồng, tăng trưởng 32,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, Bảo hiểm Bảo Việt có tổng doanh thu ước đạt 8.253 tỷ đồng, tăng trưởng 21,8% và Bảo Việt Nhân thọ có tổng doanh thu ước đạt 21.929 tỷ đồng, tăng trưởng 39,4% so với cùng kỳ.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm, Bảo Việt tiếp tục dẫn đầu thị phần doanh thu phí trong cả hai lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ. Cụ thể, Bảo Việt Nhân thọ có tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 15.498 tỷ đồng, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt ước đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc 7.276 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2017. Các nghiệp vụ chính như bảo hiểm trách nhiệm chung, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm y tế ước đạt mức tăng trưởng đáng ghi nhận lần lượt là 35,9%; 33,4% và 29,7%.

Tuy doanh thu bảo hiểm của Bảo Việt tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng trong kỳ vừa rồi, chi phí bồi thường và trả tiền bảo hiểm của Tập đoàn cũng tăng mạnh lên mức 18.868 tỷ đồng, tương đương tăng 50,5% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, các khoản chi khác cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng tăng 15,6% lên mức 4.444 tỷ đồng.

Do vậy, sau khi trừ đi những khoản chi phí này, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tập đoàn đã ghi nhận con số âm 2.417 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt mức 528 tỷ đồng.

Mặc dù hoạt động kinh doanh ghi nhận kết quả không mấy khả quan, tuy nhiên, BCTC cũng cho thấy, kỳ vừa rồi, Tập đoàn này cũng ghi nhận khoảng 7.250 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng không đáng kể, nên lợi nhuận từ mảng này đạt mức 6.043 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bảo Việt cũng thu về khoảng 101 tỷ đồng lợi nhuận trong công ty liên kết, đơn vị kinh doanh đồng kiểm soát và lợi nhuận từ các hoạt động khác gần 34 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi chi phí quản lý doanh nghiệp, kết quả lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Bảo Việt lần lượt ghi nhận 1.128 tỷ đồng và 942 tỷ đồng, giảm tương ứng 27,9% và 27,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Nguồn: BCTC hợp nhất Quý III/2018  Tập đoàn Bảo Việt

Theo giải trình từ phía Tập đoàn, tính đến hết tháng 9 năm 2018, hoạt động kinh doanh của Bảo Việt có nhiều diễn biến rất khả quan, giữ vững thị phần số 1 trong mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất và Công ty mẹ đến hết Quý III/2018 giảm so với cùng kỳ chủ yếu do thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm và diễn biến chưa ổn định trong Quý III/2018 khiến chi phí trích lập dự phòng đầu tư cổ phiếu, chứng chỉ quỹ tăng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, lãi suất Trái phiếu Chính phủ dài hạn giảm từ cuối năm 2017 và tiếp tục duy trì ở mức thấp trong năm 2018 cùng với việc thực hiện trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ theo quy định hiện hành tăng mạnh. 

Ngoài ra, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong 9 tháng đầu năm 2018 ghi nhận nhiều sự kiện bất thường về thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn… khiến chi phí bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có xu hướng tăng.

Được biết, trước đó, ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt đã nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 36.799 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.348 tỷ đồng. 

Như vậy, với kết quả này, Bảo Việt đã hoàn thành 84% kế hoạch doanh thu và 70% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2018, Tập đoàn có tổng tài sản đạt mức 100.984 tỷ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm. Trong đó, đáng chú ý hơn cả là khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của bảo Việt đã tăng 29,5% so với cuối năm 2017 lên mức 40.355 tỷ đồng, chủ yếu là khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, chiếm tới 93,1%.

Ngoài ra, nợ phải trả của Tập đoàn này cũng tăng 11,4% so với đầu năm lên 85.691 tỷ đồng, bao gồm 17.806 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 67.885 tỷ đồng nợ dài hạn.

Theo thông báo của Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM cho biết, mới đây, Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án mua cổ phần CTCP Đầu tư Bảo Việt (BVI) do các cổ đông khác để nâng ty lệ sở hữu từ 55% lên 100% vốn điều lệ BVI.

Được biết, CTCP Đầu tư Bảo Việt hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tư vấn đầu tư xây dựng và cung cấp máy móc thiết bị. Công ty được thành lập vào ngày 9/1/2009. Tại 30/9/2018, vốn điều lệ đã góp của BVI là 200 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư trực tiếp của công ty mẹ là 165 tỷ đồng, chiếm 55% vốn điều lệ; đầu tư gián tiếp qua các công ty con là Bảo Việt Nhân thọ và Bảo hiểm Bảo Việt là 120 tỷ đồng, chiếm 40% vốn điều lệ. 

Như vậy, trên thực tế Tập đoàn Bảo Việt sẽ mua lại số cổ phần đầu tư gián tiếp qua hai công ty con.


Ánh Phượng

Theo SHTT

;

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Scroll