Xem nhiều

VAFI yêu cầu Bộ Tài chính xử lý vi phạm đối với 2 SGDCK và Trung tâm LK

07/12/2017 11:42

VNFinance Ngày 5/12 vừa qua, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam – VAFI đã có văn bản gửi Bộ Trưởng Bộ Tài chính – Đinh Tiến Dũng về việc “Ban quản lý 2 Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm LK vi phạm nghiêm trọng chế độ công bố thông tin DNNN.

VIFA cho biết, thực tế hiện nay có một số DNNN do Bộ Tài chính trực tiếp quản lý, như Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán không tuân thủ quy định về công bố thông tin trên các trang thông tin điện tử theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước (Nghị định 81) và Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 6/10/2015 về giám sát đầu tư vốn vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính doanh nghiệp nhà nước (Nghị định 87).

Trong văn bản, VIFA đưa ra nhiều câu hỏi tại sao 3 cơ quan này cố tình trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin mà không tuân thủ, thực hiện nghị định 81 và 87. Ba đơn vị trên đã không hoàn thành vai trò quản lý của mình khiến cho các thông tin và các thành viên tham gia thị trường chứng khoán không được công khai minh bạch.

Căn cứ quy định về xử phạt hành chính với những vi phạm về công bố thông tin tại các văn bản pháp luật hiện hành, VIFA đề xuất hình thức kỷ luật và xử phạt đối với HDQT, BKS, Ban điều hành của 2 Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu lý chứng khoán như sau:

“1/ Cảnh cáo HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban KS. Trường hợp có thành viên nào đấu tranh trong việc công bố thông tin thì không bị kỷ luật .

2/ Các thành viên trên không xứng đáng được nhận tiền thưởng trong năm 2017. Nhân đây, VAFI cũng nói rõ là toàn bộ nguồn thu từ 3 đơn vị trên là thu các loại phí từ nhà đầu tư chứng khoán. Các nhà đầu tư đã phải trả phí giao dịch không nhỏ cho dịch vụ quản lý thị trường kém là bất công cho các nhà đầu tư.

3/ Xử phạt hành chính bằng tiền phạt là thích đáng theo qui định hiện hành đối với các thành viên trên vì cố tình không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo nghĩa vụ và trách nhiệm của người quản lý DNNN . Nguồn tiền xử phạt không lấy từ doanh nghiệp ( vì là lấy tiền nhà nước, tiền của dân không thể trả cho những vi phạm pháp luật của 1 số cán bộ quản lý ) mà phải lấy từ tiền túi của các thành viên trên. Cần biết rằng 2 Sở GDCK và Trung tâm LK là những doanh nghiệp độc quyền đang được hưởng lợi nhuận siêu ngạch ; Tiền lương, tiền thưởng của các thành viên bị kỷ luật là rất cao, có người còn hưởng bổng lộc cao hơn nhiều so với thu nhập tiền lương .

4/ Đề xuất xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch UBCKNN :

- Chủ tịch UBCKNN là người thay mặt Bộ quản lý 3 đơn vị trên, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chế độ công bố thông tin đối với tất cả các thành viên tham gia thị trường nhưng Chủ tịch đã bỏ qua việc này ;

- Bản thân Chủ tịch UBCKNN hiện nay từng đảm nhận nhiều năm trên cương vị Chủ tịch, Tổng GĐ HSX nhưng cũng cố tình không thực hiện chế độ công bố thông tin của DNNN mặc dù VAFI đã có văn bản nhắc nhở;

Bộ Tài chính là đơn vị trực tiếp xây dựng Nghị định 87 và có trách nhiệm kiểm tra giám sát Nghị định này và cả Nghị định 81, hy vọng rằng Bộ trưởng tài chính nhanh chóng xử nghiêm những vi phạm nêu trên theo đúng qui định của pháp luật, kiên quyết không bao che cho các đơn vị trực thuộc Bộ. Kết luận xử lý cũng phải công khai minh bạch theo nguyên tắc công khai công bằng minh bạch của thị trường chứng khoán.”

Hương Nguyên

Theo Báo Thời Đại

;

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Mới nhất
Xem nhiều nhất
Scroll