Doanh thu và lợi nhuận èo uột, Vietjet vẫn muốn chia cổ tức “khủng” với tỷ lệ 60%

Mặc dù hết quý III, doanh thu Vietjet chỉ đạt 15% và lợi nhuận chưa được 30% kế hoạch cả năm 2017, tuy nhiên, Vietjet dự kiến trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông với tỷ lệ 60%, trong đó cổ tức tiền mặt là 40%.

Doanh thu và lợi nhuận èo uột, Vietjet vẫn muốn chia cổ tức “khủng” với tỷ lệ 60% - Ảnh 1

Ngày hôm nay, 29/11, HĐQT CTCP hàng không Vietjet (mã VJC) đã ban hành nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

Theo đó HĐQT của CTCP Hàng không Vietjet thông qua chốt danh sách cổ đông với mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2017 từ 50% lên 60%. Đáng chú ý, tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt tăng từ tối đa 30% lên tối đa 40%.

Như vậy, nếu ý kiến này được thông qua thì tỷ lệ cổ tức mà Vietjet chia cho cổ đông năm 2017 sẽ là 60%, trong đó cổ tức tiền mặt là 40%, tương ứng mỗi cổ phiếu, cổ đông nhận về 4.000 đồng.

Với 451.343.284 cổ phiếu VJC đang lưu hành trên thị trường, dự kiến Vietjet phải chi khoảng 1.805 tỷ đồng để trả cổ tức lần nay.

Doanh thu và lợi nhuận èo uột, Vietjet vẫn muốn chia cổ tức “khủng” với tỷ lệ 60% - Ảnh 2

Ngoài ra, Vietjet cũng xin ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; thay đổi địa chỉ trụ sở chính thành 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, đồng thời thay đổi Điều lệ công ty tương ứng với 2 nội dung này. Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để thực hiện lấy ý kiến các nội dung trên là 19/12/2017.

Theo báo cáo tài chính quý III, tính đến ngày 30/9/2017, Vietjet có tổng tài sản là 26.213 tỷ đồng, tăng 57,39 % so với cùng kỳ và tăng 30,6% so với hồi đầu năm, trong đó, tài sản ngắn hạn là 11.050 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 15.162 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vietjet đạt 6.186 tỷ đồng, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, LNTT của công ty đạt 1.075 tỷ đồng và LNST là 965 tỷ đồng, tăng lần lượt 36,9% và 31,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Được biết, năm 2017, VietJet đặt mục tiêu doanh thu đạt 42.018 tỷ đồng, LNTT 3.629 tỷ đồng và LNST đạt 3.395 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết quý III, kết quả kinh doanh mà Vietjet đạt được chỉ là một phần rất nhỏ và vẫn còn cách rất xa so với mục tiêu cả năm 2017.

Ánh Phượng

Theo Báo Thời Đại

Tin Cùng Chuyên Mục