Novaland sắp phát hành 20 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động

Ngày hôm qua 13/12, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland đã ra thông báo số 33/2017-TB-NVLG để công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Novaland sắp phát hành 20 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động - Ảnh 1

Theo đó, Novaland sẽ phát hành 20.000.000 cổ phần, tương ứng 3,1764% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. Mục đích là phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo Nghị quyết số 09/2017/NQ-NVLG của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2017 và Nghị quyết số 16/2017 –ND-NVLG của Đại hội đồng cổ đông Công ty được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/8/2017.

Việc hạn chế chuyển nhượng bao gồm cổ phần không hạn chế chuyển nhượng và cổ phần hạn chế chuyển nhượng. Đối với cổ phần hạn chế chuyển nhượng, thời gian hạn chế chuyển nhượng là 01 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian thông báo cho nhân viên nộp tiền là từ ngày 14/12 đến ngày 22/12/2017 và nộp tiền lần hai từ ngày 26/12 đến ngày 29/12/2017.

Novaland sắp phát hành 20 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động - Ảnh 2

Trước đó, ngày 13/11, Novaland đã phát hành riêng lẻ 33.459.554 cổ phiếu NVL để hoán đổi nợ, nâng tổng số cổ phiếu NVL niêm yết trên sàn lên 622.828.788 cổ phiếu.

Được biết, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của NVL đạt 5.736 tỷ đồng, giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, LNTT đạt 1.575 tỷ đồng, LNST đạt 1.343 tỷ đồng, lần lượt giảm 21,3% và 13,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính đến ngày 30/9/2017, mặc dù tổng tài sản của Novaland đã tăng hơn 31% so với đầu năm lên 47.879 tỷ đồng, nhưng hàng tồn kho của công ty này đã đạt mốc 26.544 tỷ đồng, tăng hơn 68% so với cuối năm 2016.

Ngoài ra, nợ phải trả của Novaland cũng tăng 33,7% so với thời điểm ngày 31/12/2016. Trong đó, nợ ngắn hạn là 19.981 tỷ đồng và nợ dài hạn là 15.434 tỷ đồng.

Hương Nguyên

Theo Báo Thời Đại

Tin Cùng Chuyên Mục