Lãi ròng giảm mạnh, nợ vượt 12.000 tỷ, Đất Xanh không chia cổ tức năm 2019

Đất Xanh Group dự kiến không chia cổ tức năm 2019 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận hiện có để bổ sung vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu.

Lãi ròng giảm mạnh, nợ vượt 12.000 tỷ, Đất Xanh không chia cổ tức năm 2019 - Ảnh 1

 

Đất Xanh Group không chia cổ tức 2019

Kết thúc năm 2019, lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) đạt 1.200 tỷ đồng; lợi nhuận thực hiện năm 2019 đạt 1.216 tỷ đồng; DXG dự kiến trích các quỹ với tỷ lệ 5% lãi sau thuế, theo đó trích quỹ năm 2019 theo nghị quyết HDĐCĐ là 64 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ ở mức 1.152 tỷ đồng.

Lãi ròng giảm mạnh, nợ vượt 12.000 tỷ, Đất Xanh không chia cổ tức năm 2019 - Ảnh 2

Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) đạt 1.200 tỷ đồng; lợi nhuận thực hiện năm 2019 đạt 1.216 tỷ đồng.

 

Tuy nhiên, Đất Xanh Group dự kiến không chia cổ tức năm 2019 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận hiện có để bổ sung vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2020, DXG ghi nhận lãi ròng sụt giảm 78% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, DXG mang về 602 tỷ đồng doanh thu thuần, tương ứng giảm 60% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi ròng giảm mạnh, nợ vượt 12.000 tỷ, Đất Xanh không chia cổ tức năm 2019 - Ảnh 3
DXG mang về 602 tỷ đồng doanh thu thuần, tương ứng giảm 60% so với cùng kỳ năm trước.


Trong đó, doanh thu cốt lõi của Tập đoàn là doanh thu bán căn hộ và đất nền giảm hơn 97%, đạt 23 tỷ đồng. Qua đó, lãi ròng của DXG cũng giảm hơn 78% so với cùng kỳ, đạt gần 68 tỷ đồng, là mức lãi thấp nhất trong 11 quý gần đây.

'Gánh' khối nợ hơn 12.000 tỷ đồng

Đối với năm 2020, DXG đặt mục tiêu đạt 4.900 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng 1.034 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 16% và 15% so với thực hiện năm 2019. DXG dự kiến tập trung triển khai các dự án đã nhận chuyển nhượng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bán hàng. Đồng thời, HĐQT cho biết sẽ tìm kiếm, phát triển quỹ đất, các dự án, cơ hội đầu tư.

Tại cuối quý I/2020, tổng tài sản của DXG đạt 21.255 tỷ đồng, tăng 7% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn, đạt hơn 18.272 tỷ đồng, tăng 7%; tài sản dài hạn đạt 2.983 tỷ đồng, tăng 6%.

Về tài sản dài hạn, đầu tư tài chính của DXG vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất mà chủ yếu là đầu tư vào công ty liên kết là CTCP Đầu tư LDG (LDG) với tổng số tiền đầu tư hơn 1.079 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ sở hữu 37%).

Vừa qua lãi quý I/2020 của LDG chỉ hơn 1,3 tỷ đồng, là mức thấp nhất trong 13 quý gần đây. Nợ phải trả của Tập đoàn tại ngày 31/03/2020 đạt 12.245 tỷ đồng, tăng 15% so với thời điểm đầu năm (Đầu năm số nợ phải trả là 10.652 tỷ đồng) và chiếm gần 58% tổng tài sản. Trong đó, nợ ngắn hạn là 7.779 tỷ đồng, chiếm 63% tổng nợ.

Lãi ròng của DXG cũng giảm hơn 78% so với cùng kỳ, đạt gần 68 tỷ đồng, là mức lãi thấp nhất trong 11 quý gần đây.

Đáng chú ý, dù báo lãi nhưng lưu chuyển tiền thuần của Tập đoàn trong kỳ vẫn đang âm gần 26 tỷ đồng. Trong đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm đến 1.484 tỷ đồng.

Hàng tồn kho thành phẩm của Tập đoàn tại cuối quý giảm xuống đáng kể do DXG đã tiêu thụ hết một số dự án như Dự án An Viên, Dự án Sunview, Dự án KDC nút giao thông Phó Đức Chính và Ngô quyền…

Ngược lại, bất động sản dở dang của DXG lại tăng mạnh 33% lên 8.551 tỷ đồng, bao gồm hơn 20 dự án lớn nhỏ khác nhau.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DXG đang giao dịch ở mức giá 10.900 đồng/cp (Cập nhật ngày 20/5). Mặc dù cổ phiếu DXG đang tăng, tuy nhiên nếu tính trong 3 tháng trở lại đây thì cổ phiếu của doanh nghiệp này đã mất đến 14% thị giá.

Theo Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ

 
Link nguồn: https://sohuutritue.net.vn/lai-rong-giam-manh-no-vuot-12000-ty-dat-xanh-khong-chia-co-tuc-nam-2019-d76067.html

Tin Cùng Chuyên Mục