Nhờ thặng dư từ tăng vốn cho đơn vị liên kết, NTP báo lãi quý III gấp đôi cùng kỳ

Lợi nhuận 9 tháng đạt 363 tỷ đồng, tăng trưởng 28%.

Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) vừa công bố báo cáo tài chính quý III và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm khá tích cực.

Cụ thể, doanh thu thuần quý III tăng trưởng 15% đạt 1.276 tỷ đồng. Từ đó mang về lợi nhuận gộp 421 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm trước 16%.

Trong kỳ các chi phí đều có sự gia tăng, tuy nhiên Công ty lại ghi nhận lãi đột biến trong công ty liên doanh liên kết cao gấp 10 lần đạt 82,8 tỷ đồng.

Nhờ vậy, NTP báo lãi trước thuế 170,4 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 161 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với lãi ròng cùng kỳ 2016.

Theo NTP, lợi nhuận quý III tăng mạnh nguyên nhân chính là do việc phát hành vốn tại công ty liên kết – CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Miền Nam đã tạo ra thặng dư vốn cổ phần và ảnh hưởng làm tăng lợi nhuận trong báo cáo hợp nhất với giá trị 69,8 tỷ đồng.

Được biết, vào tháng 7/2017, Sekisui Chemical đã ký kết hợp tác toàn diện và cổ đông chiến lược với CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Miền Nam để sở hữu 25% vốn tại đơn vị này.

Nhờ thặng dư từ tăng vốn cho đơn vị liên kết, NTP báo lãi quý III gấp đôi cùng kỳ - Ảnh 1
Đvt: Tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu thuần 3.329 tỷ, tăng trưởng 7%. Cộng thêm phần lãi lớn trong công ty liên doanh liên kết, NTP báo lãi sau thuế 363 tỷ đồng, tăng trưởng 28%. EPS 9 tháng đạt 4.068 tỷ đồng.

So với kế hoạch 2017 mà ban lãnh đạo đề ra là 4.880 tỷ doanh thu, 455 tỷ lợi nhuận trước thuế và 20% cổ tức, NTP đã thực hiện được 88% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản tính đến quý III tăng mạnh lên 4.133 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả tăng từ 1.586 tỷ hồi đầu năm lên 2.042 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng từ 1.383 tỷ thành 2.092 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tăng mạnh, trong đó chủ yếu là khoản tăng tiền gửi ngân hàng từ 90 tỷ thành 334 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng mạnh từ 994 tỷ thành 1.393 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công ty đã đầu tư mạnh vào công ty liên kết và đầu tư cổ phiếu dài hạn khác.
Nhờ thặng dư từ tăng vốn cho đơn vị liên kết, NTP báo lãi quý III gấp đôi cùng kỳ - Ảnh 2

Theo Huy Lê/NDH

Tin Cùng Chuyên Mục