Tổng cục Thống kê cấm Công ty CP In Hà Nội tham gia đấu thầu

Do Công ty CP In Hà Nội nhiều lần cố ý cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu (HSDT) nên Tổng cục Thống kê (TCTK) ban hành Quyết định về việc cấm nhà thầu này tham gia đấu thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng cục trưởng TCTK.

Quyết định của TCTK nêu rõ, TCTK đã tổ chức đấu thầu 4 gói thầu: In, phát hành tài liệu “Sổ tay nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản (TĐT NTNNTS) năm 2016”; “Sổ tay điều tra viên và tổ trưởng”; “Quy trình nghiệp vụ”; “Bài tập Phiếu số 01/TĐTNN-HO” và “Phiếu 01/TĐTNN-HO phục vụ tập huấn” (Gói thầu số 1); In, phát hành tài liệu: “Sổ tay hướng dẫn công tác tuyên truyền trong TĐT NTNNTS năm 2016”; “Logo nhỏ”; “Logo to” và “Khẩu hiệu” (Gói thầu số 2); In “Chuyên san tuyên truyền TĐT NTNNTS năm 2016” (Gói thầu số 3); In tài liệu TĐT NTNNTS năm 2016 (Gói thầu số 4).

 

Tổng cục Thống kê cấm Công ty CP In Hà Nội tham gia đấu thầu - Ảnh 1
Tổng cục Thống kê cấm Công ty CP In Hà Nội tham gia đấu thầu

Theo Thông báo mời thầu, Gói thầu số 1, Gói thầu số 2 và Gói thầu số 3 được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước, theo phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ.

Gói thầu số 4 được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Các gói thầu này được mời thầu vào cuối tháng 4 và trong tháng 5. Kết quả lựa chọn nhà thầu đã được Bên mời thầu công bố theo đúng quy định. Tổng giá gói thầu của 4 gói thầu là hơn 24,7 tỷ đồng.

Công ty CP In Hà Nội đã mua HSMT và nộp HSDT các gói thầu trên. Theo TCTK, trong quá trình tham gia đấu thầu, Công ty CP In Hà Nội đã cung cấp tài liệu liên quan đến hợp đồng tương tự trong HSDT gồm: Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, Hóa đơn giá trị gia tăng của hợp đồng tương tự hoàn toàn gian lận.

HSDT của nhà thầu này còn cung cấp bằng tốt nghiệp của một số nhân sự chủ chốt là bằng giả tại các gói thầu do Tổng cục trưởng TCTK quyết định triển khai thực hiện Phương án TĐT NTNNTS năm 2016 giao Nhà xuất bản Thống kê và Tạp chí Con số và Sự kiện làm chủ đầu tư.

Nhà thầu này cũng đã cố tình không thực hiện các yêu cầu của Bên mời thầu trong việc làm rõ các hành vi gian lận trong việc cung cấp bằng tốt nghiệp nghề của nhân sự chủ chốt.

Ngoài ra, nhà thầu này còn gửi văn bản kiến nghị đến nhiều cơ quan, đơn vị không đúng thẩm quyền; hầu hết đều kiến nghị hủy thầu và nêu việc chủ đầu tư vi phạm quy định nhưng không nêu rõ lý do đề nghị hủy thầu cũng như trích dẫn các quy định của việc hủy thầu và vi phạm.

Đối với Gói thầu In và vận chuyển tài liệu TĐT NTNNTS năm 2016, việc ký Thỏa thuận liên danh để tham dự Gói thầu không đúng quy định của pháp luật về nội dung công việc đảm nhận; việc ký các văn bản của nhà thầu trong thời gian dự thầu gửi Bên mời thầu không đúng quy định của pháp luật.

Thời hạn của việc cấm tham gia đấu thầu đối với Công ty CP In Hà Nội là 5 năm, kể từ ngày 16/8/2016.

Về phía Công ty CP In Hà Nội thì một lãnh đạo của Công ty cho biết, đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn chưa nhận được văn bản “cấm” này của TCTK.

Theo Minh Hà/Sở Hữu trí tuệ

Link nguồn: https://sohuutritue.net.vn/tong-cuc-thong-ke-cam-cong-ty-cp-in-ha-noi-tham-gia-dau-thau-d68120.html

Tin Cùng Chuyên Mục