Lãi suất tiết kiệm 4 “ông lớn” ngân hàng TMCP nhà nước mới nhất tháng 1/2020

Vào đầu tháng 1/2020, lãi suất tiền gửi của 4 ngân hàng TMCP nhà nước tiếp tục giữ nguyên so với tháng trước. Trong đó, lãi suất tiết kiệm cao nhất ở mức 6,8%/năm.

Nhóm 4 ngân hàng gồm Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV là những ngân hàng có số lượng khách hàng lớn và được nhiều người lựa chọn để gửi tiết kiệm do uy tín cao và có yếu tố Nhà nước.

Theo khảo sát số liệu trên biểu lãi suất công bố ở website của 4 ngân hàng Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank có thể nhận thấy, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất trong đầu tháng 1/2020 không có thay đổi so với mức niêm yết của tháng 12/2019.

Lãi suất tiết kiệm 4 “ông lớn” ngân hàng TMCP nhà nước mới nhất tháng 1/2020 - Ảnh 1
Ảnh minh họa.

Tại BIDV, lãi suất cao nhất áp dụng tại ngân hàng là 6,8%/năm áp dụng cho kì hạn 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Theo đó, lãi suất tiền gửi có kì hạn dao động 4,3%/năm đến 6,8%/năm tùy theo kì hạn gửi từ 1 tháng đến 36 tháng. Cụ thể, tiền gửi có kì hạn 1 tháng và 2 tháng được áp dụng mức lãi suất là 4,3%/năm. Lãi suất kì hạn 3 tháng là 4,8%/năm, giữ nguyên so với tháng trước; kì hạn 5 tháng là 5,3%/năm; kì hạn 6 tháng và 9 tháng là 5,3%/năm.

Tiền gửi kì hạn 364 có lãi suất là 6,8%/năm. Các khoản tiền gửi tại các kì hạn 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng đang có cùng lãi suất huy động là 6,8%/năm.

Đồng thời, tiền gửi kì hạn 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng đang được ngân hàng áp dụng mức lãi suất 6,8%/năm.

Tiền gửi không kì hạn tại BIDV đang được nhận lãi suất là 0,1%/năm.

Lãi suất tiết kiệm 4 “ông lớn” ngân hàng TMCP nhà nước mới nhất tháng 1/2020 - Ảnh 2
Biểu lãi suất ngân hàng BIDV. (Nguồn: Website BIDV).

Đối với Vietcombank, lãi suất tiền gửi cao nhất tại là 6,8%/năm áp dụng đối với khách hàng cá nhân tại các kì hạn từ 12 tháng trở lên.

Theo đó, ttiền gửi của khách hàng cá nhân, lãi suất áp dụng dao động từ 0,1 đến 6,8%/năm. Trong đó, tiền gửi không kì hạn được áp dụng mức lãi suất 0,1%/năm. Tiền gửi có kì hạn có lãi suất dao động từ 0,5 đến 6,8%/năm.

Cụ thể, kì hạn 7 ngày và 14 ngày được áp dụng lãi suất 0,5%/năm; kì hạn 1 tháng và 2 tháng là 4,3%/năm; 3 tháng là 4,8%/năm; kì hạn 6 và 9 tháng là 5,3%/năm; các kì hạn gửi từ 12 tháng trở lên được áp dụng mức lãi suất cao nhất là 6,8%/năm.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, tiền gửi không kì hạn được hưởng mức lãi suất 0,2%/năm; trong khi lãi suất tiền gửi có kì hạn lại thấp hơn so với khách hàng cá nhân.

Cụ thể, đối với các kì hạn gửi dưới 12 tháng, lãi suất áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp giống khách hàng cá nhân; với các kì hạn từ 12 tháng trở lên, lãi suất huy động chỉ ở mức 6,5%/năm, thấp hơn 0,3 điểm %.

Lãi suất tiết kiệm 4 “ông lớn” ngân hàng TMCP nhà nước mới nhất tháng 1/2020 - Ảnh 3
Biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank  - Khách hàng cá nhân.(Nguồn: website Vietcombank).

 

Lãi suất tiết kiệm 4 “ông lớn” ngân hàng TMCP nhà nước mới nhất tháng 1/2020 - Ảnh 4
Biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank - Khách hàng doanh nghiệp. (Nguồn: website Vietcombank).

Tại Agribank, lãi suất huy động cao nhất vẫn là 6,8%/năm áp dụng tại các kì hạn từ 12 tháng trở lên.

Đối với tiền gửi cá nhân, lãi suất tiền gửi bằng VND có kì hạn này dao động từ 4,3%/năm đến 6,8%/năm. Cụ thể, lãi suất huy động kì hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ở mức 4,3%/năm, giữ nguyên so với tháng 12.

Lãi suất các kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng cùng ở mức 4,8%/năm; Lãi suất kì hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng là 5,3%/năm; Lãi suất kì hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng là 5,4%/năm.

Đối với tiền gửi không kì hạn và tiền gửi thanh toán, lãi suất Agribank áp dụng là 0,2%/năm.

Lãi suất tiết kiệm 4 “ông lớn” ngân hàng TMCP nhà nước mới nhất tháng 1/2020 - Ảnh 5
Biểu lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng cá nhân. (Nguồn: website Agribank)

 

Lãi suất tiết kiệm 4 “ông lớn” ngân hàng TMCP nhà nước mới nhất tháng 1/2020 - Ảnh 6
Biểu lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng doanh nghiệp. (Nguồn: website Agribank).

Cuối cùng tại Vietinbank, tháng 1/2020, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tiếp tục là 6,8%/năm được áp dụng tại các kì hạn 12 tháng và từ 24 tháng trở lên đối với khách hàng cá nhân; và chỉ tại các kì hạn trên 36 tháng đối với khách hàng tổ chức.

Theo đó, lãi suất tiền gửi của khách hàng cá nhân dao động từ 0,1% đến 6,8%/năm tùy theo kì hạn gửi.

Cụ thể, tiền gửi không kì hạn được áp dụng mức lãi suất tối đa 0,1%/năm. Lãi suất tiền gửi có kì hạn dao dao động từ 0,3% đến 6,8%/năm.

Trong đó, các kì hạn gửi dưới 1 tháng được áp dụng lãi suất 0,3%/năm. Tiền gửi kì hạn từ 1 đến dưới 3 tháng có lãi suất là 4,3%/năm; từ 3 đến dưới 6 tháng là 4,8%/năm; từ 6 tháng đến dưới 12 tháng được áp dụng lãi suất là 5,3%/năm.

Tiền gửi kì hạn 12 tháng đang được VietinBank huy động với mức lãi suất 6,8%/năm.Trong khi các khoản tiền gửi từ trên 12 tháng đến dưới 18 tháng có mức lãi suất là 6,6%; từ 18 đến dưới 24 tháng là 6,7%/năm và từ 24 tháng trở lên là 6,8%/năm.

Lãi suất tiết kiệm 4 “ông lớn” ngân hàng TMCP nhà nước mới nhất tháng 1/2020 - Ảnh 7
Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank. (Nguồn: website Vietinbank).

Đối với khách hàng doanh nghiệp, tiền gửi không kì hạn được áp dụng lãi suất 0,2%/năm (cao hơn 0,1 điểm % so với khách hàng cá nhân).

Các khoản tiền gửi dưới 12 tháng được áp dụng lãi suất tương tự khách hàng cá nhân, dao động từ 4,3 đến 5,3%/năm.

Đối với các kì hạn từ 12 tháng đến dưới 36 tháng, lãi suất áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp thấp hơn từ 0,2 đến 0,3 điểm % so với khách hàng cá nhân.

Tại các kì hạn gửi 36 tháng, khách hàng doanh nghiệp sẽ được hưởng mức lãi suất tương đương khách hàng cá nhân là 6,8%/năm.

Hà Phương

Theo KDPL

 

Link nguồn: http://www.kinhdoanhnet.vn/ngan-hang/lai-suat-tiet-kiem-4-ong-lon-ngan-hang-tmcp-nha-nuoc-moi-nhat-thang-12020_t114c9n43634

Tin Cùng Chuyên Mục