10 sự kiện nổi bật nhất thị trường tài chính trong năm 2023 đầy 'sóng gió'

Năm 2023, nền tài chính Việt Nam phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, sức ép bủa vây” đến từ cả tác động trong nước và quốc tế. Từ dư âm sau dịch, các diễn biến kém tích cực của xu hướng suy thoái kinh tế toàn cầu, đến tình trạng trong nước liên tục gặp khó, chẳng hạn như tín dụng tăng trưởng chậm, bất động sản và trái phiếu đóng băng, dòng vốn không vào được sản xuất kinh doanh, tồn đọng tại ngân hàng, niềm tin của nhà đầu tư suy giảm,… Nhìn lại, thị trường tài chính Việt Nam năm qua có nhiều nốt thăng và nốt trầm, đặc biệt những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn ngành để vượt khó rất đáng ghi nhận.

10 sự kiện nổi bật nhất thị trường tài chính trong năm 2023 đầy 'sóng gió'
10 sự kiện nổi bật nhất thị trường tài chính trong năm 2023 đầy 'sóng gió'
10 sự kiện nổi bật nhất thị trường tài chính trong năm 2023 đầy 'sóng gió'
10 sự kiện nổi bật nhất thị trường tài chính trong năm 2023 đầy 'sóng gió'
10 sự kiện nổi bật nhất thị trường tài chính trong năm 2023 đầy 'sóng gió'
10 sự kiện nổi bật nhất thị trường tài chính trong năm 2023 đầy 'sóng gió'
10 sự kiện nổi bật nhất thị trường tài chính trong năm 2023 đầy 'sóng gió'
10 sự kiện nổi bật nhất thị trường tài chính trong năm 2023 đầy 'sóng gió'
10 sự kiện nổi bật nhất thị trường tài chính trong năm 2023 đầy 'sóng gió'
10 sự kiện nổi bật nhất thị trường tài chính trong năm 2023 đầy 'sóng gió'
10 sự kiện nổi bật nhất thị trường tài chính trong năm 2023 đầy 'sóng gió'
10 sự kiện nổi bật nhất thị trường tài chính trong năm 2023 đầy 'sóng gió'
10 sự kiện nổi bật nhất thị trường tài chính trong năm 2023 đầy 'sóng gió'
10 sự kiện nổi bật nhất thị trường tài chính trong năm 2023 đầy 'sóng gió'

Đức Quảng