Chỉ trong 4 ngày, ngân hàng hút 7.700 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Chỉ trong 4 ngày, ngân hàng hút 7.700 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Tài chính - Ngân hàng 11/06/2024, 06:56

Từ ngày 28 đến ngày 31/5, ngành Ngân hàng ghi nhận 4 phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành lên đến 7.700 tỷ đồng.