Vay nợ gần 1.500 tỷ, Fecon thế chấp cổ phần công ty con để phát hành 80 tỷ đồng trái phiếu

Vay nợ gần 1.500 tỷ, Fecon thế chấp cổ phần công ty con để phát hành 80 tỷ đồng trái phiếu

Nhằm duy trì hoạt động, mới đây Công ty Cổ phần Fecon (HOSE – Mã chứng khoán: FCN) vừa thông qua nghị quyết phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 lần 2. Theo đó, FCN sẽ phát hành 80 tỷ đồng trái phiếu và tải sản bảo đảm sẽ là gần 30 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Năng lượng Fecon– một công ty con của Fecon.