Eximbank: Những 'kỷ lục bom tấn' trước đại hội cổ đông

Eximbank: Những 'kỷ lục bom tấn' trước đại hội cổ đông

“Chuyện gì đang xảy ra ở Eximbank (EIB)”, “EIB đang đánh mất mình”…trên 5.000 bài báo xoay quanh những “sự kiện” diễn ra tại EIB suốt 5 năm qua. Trong bối cảnh đó, EIB quyết định tổ chức 3 đại hội cổ đông trong 3 ngày 26, 27/4 và 14/5/2021 sắp tới. EIB sẽ tổ chức đại hội thành công hay lại ghi thêm “kỷ lục” mới và tiếp tục gây sốc?