Chicago - "Thành phố của gió"

Chicago - "Thành phố của gió"

Chicago là thành phố đông dân thứ ba tại Hoa Kỳ và là thành phố đông dân nhất tiểu bang Illinois và Trung Tây Hoa Kỳ.