Bộ mặt thật của các quỹ ESG: Bong bóng liệu có đang tan vỡ?

.

Quỹ ESG - VNfinance -15
Quỹ ESG - VNfinance - anh 2
Quỹ ESG - VNfinance - anh 3
Quỹ ESG - VNfinance - anh 4
Quỹ ESG - VNfinance - anh 5
Quỹ ESG - VNfinance - anh 6
Quỹ ESG - VNfinance - anh 7
Quỹ ESG - VNfinance - anh 8
Quỹ ESG - VNfinance - anh 9

Nội dung: Đỗ Khánh (Oil Price)

Thiết kế: Duy Tiến