Topic : giá dâu

Cuộc xung đột Iran - Israel làm đảo lộn dự tính về giá dầu của OPEC+

Cuộc xung đột Iran - Israel làm đảo lộn dự tính về giá dầu của OPEC+

Hàng hoá - Tiêu dùng 15/04/2024, 15:44

Tình hình địa chính trị của Trung Đông, mới đây nhất là cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel, đang làm xáo trộn các yếu tố cần thiết để OPEC+ thiết lập một mức giá dầu hoàn hảo - không quá cao và cũng không quá thấp - the