Topic : dự án

Khánh Hòa kêu gọi đầu tư 122 dự án

Khánh Hòa kêu gọi đầu tư 122 dự án

Bất động sản 04/01/2023, 21:22

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản số 3516/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Danh mục kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh...