Nga có thể kiếm được mức kỷ lục 100 tỷ USD từ việc bán khí đốt

Nga có thể kiếm được mức kỷ lục 100 tỷ USD từ việc bán khí đốt

Tin nóng 22/05/2022, 21:57

Nga có thể kiếm được mức kỷ lục 100 tỷ USD từ việc bán khí đốt cho các nước châu Âu vào năm 2022 do giá năng lượng tăng mạnh.