Thủy sản Nam Việt giải thể công ty con chuyên về bất động sản sau hơn 1 năm thành lập

Thủy sản Nam Việt giải thể công ty con chuyên về bất động sản sau hơn 1 năm thành lập

Doanh nghiệp 04/04/2023, 14:36

Ngày 3 4, Công ty Cổ phần (CTCP) Nam Việt (Navico, HoSE: ANV) đã ra nghị quyết giải thể công ty con là công ty TNHH MTV Bất động sản Nam Việt sau hơn một năm thành lập. Lý do công ty con này bị giải thể là do không còn nhu cầu hoạt động kinh doanh.