Chủ tịch Phát Đạt lại bị bán giải chấp 3,5 triệu cổ phiếu PDR

Chủ tịch Phát Đạt lại bị bán giải chấp 3,5 triệu cổ phiếu PDR

Chứng khoán 23/12/2022, 15:22

Trong khi Chủ tịch Phát Đạt liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu, các thành viên HĐQT và lãnh đạo Phát Đạt liên tục đăng ký mua vào hàng triệu cổ phiếu PDR.