Topic : BIDV City

Khám phá BIDV City săn kho quà tới 1,2 tỷ đồng

Khám phá BIDV City săn kho quà tới 1,2 tỷ đồng

Tài chính - Ngân hàng 02/02/2023, 16:20

Chào đón năm mới, từ nay đến hết 26/02/2023, BIDV triển khai game tương tác 'Khám phá BIDV City – Thành phố Mai vàng' dành cho tất cả mọi người cơ hội trải nghiệm...