Topic : BIDV Smart Kids

Ra mắt Ngân hàng số dành cho trẻ em đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt Ngân hàng số dành cho trẻ em đầu tiên tại Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng 09/01/2023, 16:35

BIDV Smart Kids là dịch vụ ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam cho phép trẻ em từ 6 tuổi trở lên có thể trực tiếp thao tác,...