Topic : Bitagco

Bitagco kéo dài thời gian trả cổ tức năm 2021

Bitagco kéo dài thời gian trả cổ tức năm 2021

Chứng khoán 31/12/2022, 09:59

Công ty Cổ phần (CTCP) Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Bitagco, HOSE:ABS) đang kéo dài thời gian trả cổ tức năm 2021 do dòng tiền âm kéo dài...