Bắc Giang có thêm cụm công nghiệp tại huyện Lạng Giang

Bắc Giang có thêm cụm công nghiệp tại huyện Lạng Giang

Bất động sản 17/05/2023, 15:33

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định về việc thành lập cụm công nghiệp (CCN) Hương Sơn 2, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.