CEO Group muốn huy động hơn 2.500 tỷ đồng cho dự án Phú Quốc, Vân Đồn và các công ty con

CEO Group muốn huy động hơn 2.500 tỷ đồng cho dự án Phú Quốc, Vân Đồn và các công ty con

Bất động sản 05/07/2022, 15:38

CEO Group vừa thông qua phương án phát hành hơn 257,3 triệu cp, bao gồm hơn 5 triệu cp theo chương trình ESOP và hơn 252 triệu cp cho cổ đông hiện hữu.