Chủ tịch VinFast nói gì về tình hình tài chính trên bản cáo bạch IPO?

Chủ tịch VinFast nói gì về tình hình tài chính trên bản cáo bạch IPO?

Doanh nghiệp 16/12/2022, 18:09

Theo bà Lê Thị Thu Thủy, con số 4,7 tỷ USD không phản ánh đúng số lỗ thực tế của VinFast. Sự khác biệt về nguyên tắc hạch toán giữa Mỹ và Việt Nam dẫn đến các kết quả khác nhau.