'Tân binh' sàn chứng khoán năm 2022 đồng loạt gây thất vọng, có mã mất 2/3 giá trị kể từ khi chào sàn

"Tân binh" sàn chứng khoán năm 2022 đồng loạt gây thất vọng, có mã mất 2/3 giá trị kể từ khi chào sàn

Doanh nghiệp 30/12/2022, 10:05

Số lượng doanh nghiệp chào sàn chứng khoán trong năm 2022 không nhiều, hầu hết đều ghi nhận thị giá giảm so với thời điểm ban đầu.