VEAM dự kiến “xuống tay” gần 6.000 tỷ đồng nhằm chi trả cổ tức 2021

VEAM dự kiến “xuống tay” gần 6.000 tỷ đồng nhằm chi trả cổ tức 2021

Chứng khoán 20/10/2022, 17:52

Ngày 31/10 tới, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM, UPCoM: VEA) sẽ chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức năm 2021.