Ngày này năm xưa, 13/2: Chỉ bằng một chuyến ra khơi, người Anh đã kiến tạo nên một công ty 'huyền thoại' từng thống trị...

Ngày này năm xưa, 13/2: Chỉ bằng một chuyến ra khơi, người Anh đã kiến tạo nên một công ty 'huyền thoại' từng thống trị...

Doanh nghiệp 13/02/2023, 00:54

Google hay Apple đều là những công ty quyền lực ngày nay, nhưng trước đây, vào thời kỳ những năm 1600-1874, đây mới là một...