Agribank rao bán Tricon Towers để thu hồi nợ

Agribank rao bán Tricon Towers để thu hồi nợ

Bất động sản 23/06/2022, 06:37

Ngân hàng Agribank thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty cổ phần Đầu tư Minh Việt, chủ đầu tư dự án Tricon Towers