VinFast điều chỉnh tăng đầu tư vào các thị trường Châu Âu thêm 120 triệu euro

VinFast điều chỉnh tăng đầu tư vào các thị trường Châu Âu thêm 120 triệu euro

Doanh nghiệp 17/04/2023, 06:39

Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (công ty con của Vingroup) vừa có thông tin về việc tăng vốn đầu tư của doanh nghiệp này tại thị trường nước ngoài.