SeABank được The Banker xếp hạng trong “Top 1000 Ngân hàng thế giới 2022”

SeABank được The Banker xếp hạng trong “Top 1000 Ngân hàng thế giới 2022”

Tài chính - Ngân hàng 14/09/2022, 10:05

Theo kết quả đánh giá xếp hạng của The Banker, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á đã được xếp hạng trong “Top 1000 Ngân hàng thế giới 2022”