Nghị quyết về việc phân bổ, cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022

Nghị quyết về việc phân bổ, cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022

Tin tổng hợp 30/06/2022, 09:24

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 28/6/2022 về việc phân bổ, cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 giữa...