KienlongBank gây ấn tượng trong sự kiện 'Chuyển đổi số' ngành Ngân hàng 2022

KienlongBank gây ấn tượng trong sự kiện 'Chuyển đổi số' ngành Ngân hàng 2022

Tài chính - Ngân hàng 04/08/2022, 11:36

Là một trong số 13 ngân hàng, tổ chức tín dụng tiêu biểu tham gia ngày Chuyển đổi số, KienlongBank ghi dấu tại sự kiện với hệ thống máy giao dịch ngân hàng tự động...